Medtronic
Registrační formulář
   
Titul:
Jméno*:
Příjmení*:
Pracoviště*:
E-mail*:
Mám zájem o ubytování
z 23. na 24. února*:
Ano Ne       Ubytovací kapacita je omezena.
Pokoj mohu sdílet s:
Přeji si jednolůžkový pokoj*: Ano Ne
Zúčastním se nedělního programu*: Ano Ne
Poznámka:
  *Povinné údaje!
 

Dokončením registrace souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a pracoviště, které jsem uvedl/a v registračním formuláři.
Tento svůj souhlas uděluji k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, uchovávání a třídění) pouze pro účely 18. Sympozia pořádaného firmou Medtronic Czechia s.r.o. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen.

Medtronic